Wilujeng Sumping

Blog iyeu mangrupikeun hiji wadah aspirasi kanggo para nonoman sunda dina raraga ngamumule Seni Budaya Sunda

Sabtu, 09 Juni 2012

DADASAR SENI DI SMK PASUNDAN 2 BANDUNG

Aom Lambreno ngajentrekeun ka asuhannana dina ngaronjatkeun ajen seni budaya sunda di SMK Pasundan 2 Bandung. perlu kasabaran dina mere dadasarna seni ka barudak sabab barudak jaman kiwari mah rada beda jeung anu katukang tukang. tapi ku sakitu oge sim kuring reueus ningali kasumangetan barudak nu ngabandungan nalika sim kuring ngabeunyeurbeaskeun anu aya patula-patalina dina widang seni budaya sunda.

Tidak ada komentar:

Lingkung Seni Nonoman Sunda

Lingkung Seni Nonoman Sunda
Duta Seni SMK Pasundan 2 Bandung

Upacara Adat Sunda

Upacara Adat Sunda
para mojang nonoman sunda nalika mintonkeun kamonesan dina seni tari

Laman